top of page
joia_mare_35669400.jpg

Denia celor 12 Evanghelii

  • In Joia din Săptămâna Patimilor, numită și Joia Mare, se săvârșește Utrenia Sfintei şi Marei Vineri sau Denia celor 12 Evanghelii. Cuprinsul principal al acestei Denii îl alcătuiesc cele 12 evanghelii care se citesc în tot cursul slujbei și care alcătuiesc un tablou complet al suferinţelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea şi moartea Sa pe Cruce (sunt prezentate evenimentele spălării picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani, vinderea Mântuitorului de către Iuda, judecata, suferințele îndurate și răstignirea pe Cruce).

  • Pe tot parcursul acestei slujbe, Sfânta Evanghelie stă pe analogul așezat în fața ușilor împărătești. Pe lângă acestea, avem în plus cele 15 antifoane speciale ale zilei, care descriu patimile Domnului și se cântă, alternând cu Sedelnele, printre primele șase Evanghelii, precum și scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii (după a cincea Evanghelie), care amintește și simbolizează purtarea Crucii de către Mântuitorul, de la locul judecății la Golgota, înainte de răstignire. Deosebit de rânduiala obișnuită a utreniei este faptul că după a șasea Evanghelie se cântă Fericirile cu stihurile lor, iar Canonul, care se citește după Evanghelia a opta, are forma unei triode (trei ode), neavând decât cântările a cincea, a opta și a noua. Restul rânduielii este asemenea unei zile de rând, cu Doxologie mică, având la final (după Evanghelia a 11-a) Stihoavna.

  • Denia celor 12 Evanghelii este una dintre cele mai cutremurătoare slujbe de peste an, conţinând în sine toate Evangheliile Pătimirilor şi durerii Mântuitorului pe Cruce, precum şi Moartea Sa cea de viaţă făcătoare pentru noi. Cântările din această slujbă sunt de o sensibilitate aparte şi conţin toată suferinţa Bisericii pentru Răstignirea Mântuitorului Hristos.

Denia celor 12 Evanghelii: Über uns
bottom of page